Menu

Jakie problemy rozwiązuje poradnia psychologiczno - pedagogiczna?

Poradnia psychologiczno - pedagogiczna to miejsce, w którym dzieci z problemami w nauce i rozwoju społecznym mogą nadrabiać zaległości i pracować nad swoimi słabym stronami. Na terapię uczęszczają dzieci o normalnym rozwoju intelektualnym, które mają stwierdzone zaburzenia integracji sensorycznej, np. są nadwrażliwe sensorycznie, ale też dzieci z zespołem Aspergera czy autyzmem, dla których problem stanowi funkcjonowanie w grupie, i które mogą wykazywać niezwykłe zdolności w bardzo zawężonych obszarach. Dzieci z autyzmem świetnie radzą sobie z zadaniami konstrukcyjnymi - składają klocki, puzzle, dopasowują brakujące elementy.


Dzieci z zespołem Aspergera mogą wyprzedzać swoich rówieśników w zdolnościach matematycznych. Terapeuta z poradni psychologiczno - pedagogicznej pracuje indywidualnie z każdym dzieckiem, trenując umiejętności, które nie są na tyle rozwinięte, by dziecko odnosiło adekwatne postępy w nauce. Trafiają do niego dzieci z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią, dlatego celem w przypadku konkretnego dziecka może być nauczenie i utrwalenie tabliczki mnożenia, a w przypadku innego pisanie konkretnych wyrazów bez błędów ortograficznych. Jeśli dziecko nie dostanie się na zajęcia do państwowej poradni psychologiczno - pedagogicznej, rodzic może zapisać je do prywatnego gabinetu. Ważne jest też zaangażowanie rodzica w terapię dziecka, by czas po szkole został spędzony w sposób wspomagający rozwój. W przypadku uczniów z zaburzeniami integracji sensorycznej ważne będą spacery i zabawy na świeżym powietrzu.

Pasjonatka zdrowej żywności, dietetyk. Redaktor w NOSON.PL