Menu

Pomoc świadczona w poradni psychologiczno-pedagogicznej

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna to placówka, która zajmuje się udzielaniem pomocy dzieciom, młodzieży, a także rodzicom i nauczycielom. Do jej zadań należy wspieranie w przezwyciężaniu trudności związanych z nauką, kłopotów rodzinnych, osiąganiu kolejnych etapów rozwoju. Wspomaga także w wyborze kierunku kształcenia oraz zawodu i rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań jak również podnoszeniu wydajności zdobywania wiedzy. W poradniach tego typu prowadzone są zajęcia i warsztaty psychoedukacyjne dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów. Do obowiązków pracowników placówki należy także opiniowanie i orzekanie.

Osoby zatrudnione w poradni psychologiczno-pedagogicznej to pedagodzy, psycholodzy, psychoterapeuci i logopedzi. Są to ludzie odpowiednio wykształceni do pracy z dziećmi i młodzieżą dysfunkcyjną. Niekiedy przychodzi im zmierzyć się z wyjątkowo ciężkimi sytuacjami albowiem do poradni często trafiają małoletni, którzy są uzależnieni, niedostosowani, część z nich ma zaburzenia emocjonalne, czy lękowe. Trafiają tam również dzieci autystyczne, a także te, które doświadczyły przemocy seksualnej i fizycznej.

Główną misją i przesłaniem tego typu poradni jest dobro dziecka. Pracą tych ludzi kieruje przeświadczenie, że każda istota ludzka jest niepowtarzalna i ma swoją godność. Dlatego kwintesencją ich pracy jest dążenie do stworzenia jak najlepszych warunków rozwojowych dla małoletnich. Jest to miejsce bezpieczne i przyjazne, służące pomocą osobą, które pomoc tą pragną uzyskać.

 

Redaktor w NOSON.PL