Kontakt

Oleofarm Sp. z o.o.
ul. Mokronoska 8
52-407 Wrocław

+48 71 316 94 95
fax. +48 71 721 35 57
info@oleofarm.pl

Inspektor Ochrony Danych: Jakub Szajdziński, e-mail: daneosobowe@oleofarm.com